Zmień kolor: [1] [2]

BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONIE

Specjalny system ostrzegania i monitoringu, regulamin stadionowy, punkty opieki medycznej, liczne zespoły ratownictwa medycznego, piesze patrole i dedykowane służby porządkowe zadbają o Twoje bezpieczeństwo na gdańskim stadionie.

W obiekcie znajdują się trzy punkty pierwszej pomocy dla kibiców (szukaj znaku białego krzyża na zielonym tle) rozmieszczone na promenadach oraz liczne karetki pogotowia. Oprócz tego, pierwszą pomoc uzyskasz również od pieszego patrolu, który zaopiekuje się Tobą i udzieli niezbędnej pomocy medycznej. W przypadku choroby lub urazu patrol skieruje Cię do odpowiedniej jednostki - stadionowej lub szpitalnej.

Stadion jest podzielony na dwie strefy bezpieczeństwa. Zewnętrzną, pomiędzy opłotowaniem a stadionem oraz wewnętrzną, czyli trybuny i niecka stadionu. Wejście do strefy zewnętrznej jest możliwe po sprawdzeniu biletu przez stewardów oraz kontroli odzieży i bagażu. Pamiętaj, że na stadion nie możesz wnosić m.in. takich przedmiotów, jak broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Przy wejściach znajdują się depozyty, w których można za pokwitowaniem zostawić na przechowanie przedmioty, których nie wolno wnosić na teren obiektu.

BEZPIECZEŃSTWO W STREFIE KIBICA

Na terenie Strefy Kibica pomoc medyczną można otrzymać nieodpłatnie w punktach pierwszej pomocy oznakowanych białym krzyżem na zielonym tle. Strefę monitorują także piesze patrole medyczne w czerwonych uniformach. Punkty pierwszej pomocy zaznaczone są też na mapach Strefy Kibica. W razie potrzeby leczenia szpitalnego, o czym zdecyduje personel medyczny, w pogotowiu będzie czekać karetka.

Pamiętaj, że do Strefy Kibica nie możesz wnosić tzw. przedmiotów zakazanych - broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wejście do Strefy możliwe jest dopiero po kontroli odzieży i bagażu. Przy wejściach znajdują się jednak depozyty - możesz za pokwitowaniem zostawić w nich na przechowanie przedmioty, których nie wolno wnosić na teren imprezy masowej. O Twoje bezpieczeństwo na terenie Strefy zadbają służby porządkowe i informacyjne.


Telefon alarmowy

W każdej sytuacji zagrażającej Twojemu zdrowiu, życiu lub mieniu, np. w razie pożaru, wypadku drogowego, kradzieży, omdlenia czy poważnego uszkodzenia ciała, możesz skorzystać z numeru alarmowego 112.

Twoje zgłoszenie zostanie błyskawicznie przekazane do właściwych służb. Pamiętaj, że szybkość interwencji zależy od tego, w jaki sposób przekażesz informacje o zdarzeniu operatorowi. Przedstaw się z imienia i nazwiska, opisz krótko sytuację i wskaż miejsce zdarzenia. Staraj się mówić wyraźnie, rzeczowo i odpowiadać na pytania operatora. Nie rozłączaj się dopóki nie wyda on wyraźnego polecenia.


Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów

Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 200 300 każdy zagraniczny turysta uzyska niezbędne informacje o zasadach bezpiecznego podróżowania po naszym kraju. Będzie mógł również podzielić się uwagami na temat pracy policji i bezpieczeństwa w miejscach turystycznych, w których przebywa.

Każda osoba dzwoniąca otrzyma pełną informację o służbach ratunkowych, numery telefonów alarmowych oraz porady, jak zachować się w czasie kolizji lub wypadku drogowego.

Dla osób posiadających tylko telefony komórkowe uruchomiono numer +48 608 599 999, połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora.

Infolinia będzie czynna codziennie od 15 maja do 30 września 2012 r. w godz. 10:00 - 22:00. Konsultanci biegle władają językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim i w takich językach będą udzielane informacje.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym oraz w trakcie rozgrywek UEFA EURO 2012™ tj. od 1 czerwca do 3 lipca 2012 r. wprowadzone zostaną całodobowe dyżury operatorów, a zgłoszenia będą przyjmowane dodatkowo w językach hiszpańskim i włoskim.

więcej

Galeria   YouTube   Gdańska Arena
Euro 2012 w Gdańsku
Fotograficzne podsumowanie mistrzostw w piłce nożnej UEFA Euro 2012 w Gdańsku
 
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 04.07.2012, 12:40
zdjęcia z budowy i otwarcia gdańskiego stadionu
Mecze w Gdańsku
10 czerwca 2012 r.
Hiszpania 1 - 1 Włochy
14 czerwca 2012 r.
Hiszpania 4 - 0 Irlandia
18 czerwca 2012 r.
Chorwacja 0 - 1 Hiszpania
22 czerwca 2012 r.
Niemcy 4 - 2 Grecja
pozostałe wyniki
Partnerzy 
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk