Zmień kolor: [1] [2]

Przyjechałeś do Gdańska na Euro? Będziesz chciał wrócić!

Według przeprowadzonego wśród zagranicznych kibiców badania Gdańsk jest miastem, do którego wracać będą najchętniej. Ponad 60% ankietowanych zadeklarowało chęć powrotu do miasta w ciągu najbliższych 3 lat, a blisko 90% poleci Gdańsk znajomym, jako miejsce warte odwiedzenia.   

Na gdańskim lotnisku wylądowało wczoraj 116 samolotów, a na Dworzec Główny przyjechały 23 pociągi.

W sumie na stadionie przebywało 39263 kibiców – w tym 13 tysięcy Irlandczyków, blisko 7 tysięcy Hiszpanów i ponad 20 tysięcy innych narodowości. W Strefie Kibica pomimo niekorzystnej pogody bawiło się 17 tysięcy osób. Równie tłumnie było na ulicach Głównego Miasta, które przyciągnęły 25 tysięcy Irlandczyków oraz 7 tysięcy Hiszpanów.

Spokoju i bezpieczeństwa kibiców pilnowało blisko 1,5 tysiąca funkcjonariuszy policji (w tym około 200 antyterrorystów), blisko 350 strażaków oraz około 100 strażników miejskich. Na ulicach Gdańska można też było spotkać 230 wolontariuszy.

Padł kolejny ‘śmieciowy’ rekord w Gdańsku. Po całodziennej zabawie Irlandzkich i Hiszpańskich kibiców tylko z terenu Głównego Miasta wywieziono 20 ton śmieci! Przypomnę, po hucznej zabawie Hiszpanów przed spotkaniem 10 czerwca z Głównego Miasta zebrano 13 ton nieczystości. Wczoraj z całego miasta uprzątnięto łącznie 32 tony śmieci (poprzedni ‘rekord’ to 24 tony) .

W Gdańsku non stop pracuje 13 ekip sprzątających (łącznie blisko 150 osób). Na co dzień z rejonu Głównego Miasta wywożonych jest ok. 6 ton śmieci, podczas imprez masowych np. otwarcia Jarmarku św. Dominika - ok. 8-9 ton.
Wśród śmieci wywożonych z Głównego Miasta wciąż królują szklane butelki oraz... szklanki i szklane kufle wynoszone przez kibiców z restauracji i pozostawiane potem w każdym możliwym miejscu.

Od rana kilka ekip sprzątających zmywa ulice, bramy i ściany budynków, które kibice, mimo rozstawienia w Gdańsku kilkudziesięciu przenośnych toalet, wykorzystują jako miejsca do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych.


Wyniki sondażu:

Blisko 85% pytanych kibiców oświadczyło, że w czasie Turnieju nocuje w Gdańsku. 56,5% respondentów odpowiedziało, że nocuje w mieście, 28,1% poza miastem, a 15,4% pytanych, że przyjechało tylko na mecz i nie zamierzają nocować w Polsce. Wśród osób nocujących w mieście większość zostaje w Gdańsku na 2-3 noce (45,9%). Wśród osób nocujących poza Gdańskiem nieco ponad połowa zostaje na dłużej niż 3 noce.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 93,8% dobrze oceniła atmosferę panującą w Gdańsku w trakcie Turnieju EURO 2012.
Pozytywnie atmosferę Turnieju w Gdańsku częściej oceniały kobiety (95,5% versus 93,4% dla zagregowanych odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”). Atmosfera panująca w mieście w trakcie Turnieju EURO 2012 w przypadku meczu Hiszpania – Włochy w takim samym stopniu odpowiadała kibicom w wieku 15-24 lat oraz 25-34 lat (w obu przypadkach najwięcej wskazań w stosunku do innych grup wiekowych). Nieco częściej respondenci, którzy oceniali bardzo wysoko wynik drużyny, której kibicują, pozytywnie oceniali również atmosferę meczu. Ogólnie rzecz biorąc kibice, którzy wskazywali na dobrą atmosferę byli również skłonni oceniać swoje wrażenia z pobytu w Polsce powyżej oczekiwań lub zgodnie z oczekiwaniami (odpowiednio prawie 96,5% i 93,6%). Badani, którzy wskazywali na odpowiedź „ani źle, ani dobrze” częściej natomiast wskazywali na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” w zakresie ogólnych wrażeń związanych z Polską (50%).

Zdecydowanie więcej respondentów pozytywnie oceniło organizację EURO 2012 w Gdańsku – 81,2% kibiców. Ambiwalentny stosunek do organizacji wskazało zaś 14,8% respondentów. Trudności z jej oceną miało ok. 12,4% respondentów.

W Gdańsku kibice najczęściej wybierali tramwaje (38,1%) i kolej miejską (32,7%). Respondenci często również jako środek transportu wybierali autobus miejski i prywatny samochód (27,3% i 25,9%). Połowa respondentów w Gdańsku oceniło komunikację miejską dobrze. Co piąty respondent ocenił ją bardzo dobrze 22,6%. Ambiwalentny stosunek do komunikacji miejskiej w Gdańsku miało 17,2% pytanych. Trudności ze wskazaniem odpowiedzi miało w przypadku tego pytania 3,2% respondentów. Satysfakcję z komunikacji miejskiej wykazało 90,9% Irlandczyków, 75% Niemców, 70% Hiszpanów, 69,2% Włochów i 61,6% Rosjan.

Większość respondentów pozytywnie oceniła transport miejski pod względem wszystkich cech. Najlepiej oceniono dostępność. Pozytywnie tą cechę oceniło około 75% pytanych. Około 60% respondentów oceniło dobrze szybkość. Około 67% respondentów pozytywnie oceniło łatwość dotarcia w wyznaczone miejsce, 65% oznaczenie przystanków, a 58% jakość taboru.

Większość respondentów wskazała, że w trakcie swojego pobytu nie odczuła jakiegokolwiek zagrożenia poczucia bezpieczeństwa (89,2%).

Większość respondentów skorzystała z pomocy wolontariuszy w czasie EURO 2012 w Gdańsku (57,9%). Najczęściej wskazywanymi miejscami, w których kibice korzystali ze wsparcia wolontariuszy to: Strefa Kibica (42,1%), ulice Gdańska (31,7%), dworzec (27,6%), lotnisko (18,6%) oraz parking (10,7%). Respondenci korzystający z pomocy wolontariuszy na ogół dobrze oceniali ich pracę w czasie Turnieju EURO 2012 w Gdańsku (89,6%). Zdecydowana większość badanych pozytywnie odnosiło się do takich kompetencji wolontariuszy, jak: chęć niesienia pomocy (91%), komunikatywność (86%) oraz kompetencje / umiejętność odpowiedzi na pytanie (82%).

Niemalże 69% badanych odwiedziło Strefę Kibica w Gdańsku w czasie Turnieju EURO 2012. Zdecydowana większość respondentów, którzy odwiedzili Strefę Kibica oceniali ją pozytywnie (86,3%). Pozytywnie Strefę Kibica oceniła większość respondentów z wszystkich krajów. W przypadku respondentów najbardziej licznych ze względu na narodowość najlepiej organizację Turnieju ocenili Irlandczycy (94,8%),Rosjanie (88,2%), Hiszpanie (81%) oraz wszyscy kibice, którzy przyjechali z państwa Ameryki Północnej.

60,3% respondentów zadeklarowało ponowne odwiedziny Gdańska w ciągu najbliższych 3 lat. Polecić przyjazd do Gdańska znajomym chce 89,2% respondentów.

Data publikacji: 15.06.2012 14:16
Galeria   YouTube   Gdańska Arena
Euro 2012 w Gdańsku
Fotograficzne podsumowanie mistrzostw w piłce nożnej UEFA Euro 2012 w Gdańsku
 
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 04.07.2012, 12:40
zdjęcia z budowy i otwarcia gdańskiego stadionu
Mecze w Gdańsku
10 czerwca 2012 r.
Hiszpania 1 - 1 Włochy
14 czerwca 2012 r.
Hiszpania 4 - 0 Irlandia
18 czerwca 2012 r.
Chorwacja 0 - 1 Hiszpania
22 czerwca 2012 r.
Niemcy 4 - 2 Grecja
pozostałe wyniki
Partnerzy 
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk